Login

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op uw computer, mobiele telefoon of ander toestel wanneer u een website bezoekt.

Cookies kunnen permanent zijn, wat inhoudt dat ze op uw computer blijven staan totdat u ze verwijdert. Cookies kunnen ook tijdelijk zijn (“sessiecookies”) en slechts op uw computer blijven staan totdat u uw browser sluit. Cookies kunnen ook "first-party cookies” zijn (eigen cookies, oftewel cookies die op deze site zijn ingesteld door Xactware), of "third-party cookies” (cookies van derden), die zijn ingesteld door derden die hiervoor toestemming hebben verkregen van Xactware.

Hoe gebruikt Xactware cookies?

Wij gebruiken cookies om de bezoeken van onze bezoekers aan de site aan hen aan te passen en te verbeteren, het gebruik van de site te vergemakkelijken, statistische gegevens over uw bezoeken aan de site te verzamelen, en om te begrijpen hoe onze bezoekers de site gebruiken. We gebruiken de informatie ook om te helpen bij het stellen van diagnoses in geval van technische problemen en serviceproblemen, om de sites te beheren, de veiligheid van de site te verbeteren en bezoekers van de site te identificeren. We gebruiken clickstreamgegevens om te bepalen hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op webpagina's van de sites, hoe bezoekers navigeren binnen de sites en hoe we de sites kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.

Welke cookies wij gebruiken en waar ze voor dienen

De cookies die we gebruiken op onze websites kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Strikt noodzakelijk cookies

Deze cookies zijn essentieel om onze site te laten werken. Dit omvat technologieën die u in staat stellen toegang te verkrijgen tot onze site, om ongewoon gedrag op de site te identificeren, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de beveiliging te verbeteren of die u in staat stellen gebruik te maken van de functies van de site. Kortom, zonder deze cookies werkt onze website niet goed, of kunnen bepaalde functies of opties niet werken.

Performancecookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw bezoeken aan de site. Ze helpen ons begrijpen op welke manier u de site verkent, of u heeft gereageerd op onze berichten, of u een een item of koppeling heeft gezien, of om de inhoud van onze website, toepassingen, diensten of tools te verbeteren.

Functionaliteitgerelateerde cookies

We kunnen cookies, webbakens, of andere soortgelijke technologieën gebruiken die ons in staat stellen u betere functionaliteit aan te bieden wanneer u gebruikmaakt van onze sites, diensten, applicaties of tools. Dit kan uw identificatie omvatten wanneer u zich aanmeldt op onze sites of het bijhouden van uw gespecificeerde voorkeuren, interesses of eerder bekeken items, zodat we de presentatie van informatie op onze sites kunnen verbeteren.

Andere cookies van derden

Op sommige pagina's van onze website kunnen we informatie van diensten zoals Twitter weergeven. Merk op dat wij cookies die door deze diensten worden gebruikt niet beheren, en dat u de website van de desbetreffende derde zou moeten bekijken voor meer informatie over deze cookies.

Het beheren en verwijderen van cookies

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen?

De meeste webbrowsers maken controle over de meeste cookies mogelijk via de instellingen van de browser – we hebben hieronder informatie verstrekt, gepubliceerd door Chrome Help, over het verwijderen, wissen, activeren en deactiveren van cookies in een Chrome browser.

Als u geen Chrome gebruikt, of als u meer wilt weten over cookies, onder andere hoe u kunt zien welke cookies zich op uw toestel bevinden en hoe u ze kunt beheren en/of verwijderen, bezoek dan: www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Specifieke cookies of alle cookies verwijderen in Chrome:

U kunt eigen cookies en cookies van derden en gegevens van uw toestel verwijderen. Als u cookies verwijdert, kunnen ook zaken als opgeslagen voorkeuren op websites worden verwijderd.

 1. Open op uw computer Google Chrome.
 2. Klik rechts bovenin op het Menu.
 3. Klik op Instellingen Geavanceerde instellingen weergeven onder aan de pagina.
 4. Klik in de sectie "Privacy" op Instellingen voor inhoud.
 5. Klik onder "Cookies" op Alle cookies and sitegegevens.
  • Klik om alle cookies te verwijderen op Alle verwijderen.
  • Plaats om een specifieke cookie te verwijderen de muisaanwijzer op een site, en klik dan op de X die rechts ervan verschijnt.
  • U kunt er ook voor kiezen om alle cookies die tijdens een bepaalde periode gemaakt zijn te verwijderen.

Cookies wel of niet toestaan:

U kunt cookies die zijn opgeslagen door websites activeren of deactiveren.

 1. Open op uw computer Google Chrome
 2. Klik rechts bovenin op het Menu.
 3. Klik op Instellingen Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in de sectie "Privacy" op Instellingen voor inhoud.
 5. Gebruik de sectie "Cookies" om uw instellingen te wijzigen:
  • Klik om alle cookies te blokkeren op Sites niet toestaan gegevens in te stellen. Wanneer u deze instelling gebruikt, zullen de meeste sites waarvoor u zich moet aanmelden niet werken.
  • Om alleen eigen cookies toe te staan en alle cookies van derden te blokkeren, selecteert u Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren. Deze instelling houdt in dat er geen sitegegevens kunnen worden geschreven en gelezen, zelfs als u een site hebt toegevoegd aan de uitzonderingenlijst en de cookies hiervan toestaat.
  • Klik om zowel eigen cookies als cookies van derden toe te staan op Toestaan dat lokaal gegevens worden ingestel.