Login

XactAnalysis SP

Wat is het XactAnalysis Netwerk?

Het XactAnalysis Netwerk is het beveiligd elektronisch extranet van Xactware, waarlangs alle spelers in de sector in realtime taxatiegegevens verzenden, ontvangen en beheren.

Wat is een extranet? Het is een extern netwerk waartoe u op beveiligde wijze en vanop afstand toegang hebt en waarlangs alle Xactimategebruikers belangrijke taxatie-informatie kunnen uitwisselen. Elke Xactimate-installatie biedt de mogelijkheid verbinding te maken met het XactAnalysis Netwerk via een normale internetverbinding,die door de gebruikers wordt gebruikt om een uniek XactNetadres te registreren de eerste keer dat ze verbinding maken.

Een extranet is veel veiliger dan standaard e-mail of gewone webpagina's, omdat informatie kan worden versleuteld om alle partijen beter te beschermen. XactAnalysis gebruikt de meest recente en gevanceerde versleuteling die beschikbaar is.

Wat kan XactAnalysis voor u doen?

Of u nu een opdrachtenverzender of een opdrachtenontvanger bent, de instrumenten van XactAnalysis zullen u helpen doeltreffender te communiceren, kwaliteitscontrole te verbeteren en uw bestanden sneller dan ooit af te sluiten.

Opdrachtverzenders

 • Volg meerdere programma's allemaal onder dezelfde paraplu, zoals dagelijks werk voor het personeel, mitigatie- en rampenprogramma's.
 • Verdeel structurele of inhoudelijke opdrachten automatisch - verstuur zelfs een volledige groep "gebundelde" opdrachten naar aannemers voor hun beheer.
 • Volg opdrachten op ieder gewenst moment en bekijk de details van alle afgesloten opdrachten, met inbegrip van schetsen, foto's, posten, documenten, klantenexemplaren, enz.
 • Gebruik de ingebouwde audits om vaak voorkomende taxatiefouten op te sporen en trainingsbehoeftes vast te stellen.
 • Bekijk grafische managementrapporten met tot op de seconde geactualiseerde gegevens voor   ieder onderdeel van uw netwerk - vergelijk tussen regio's of taxateurs.
 • Beheer uw kwaliteitsborgings- en herinspectieprogramma's met speciale tools.
 • Omschrijf regels die u onmiddellijk aangeven wanneer claimgebeurtenissen plaatsvinden of bepaalde meeteenheden, die u aangaf, worden bereikt.

Opdrachtenontvangers

 • Stel in hoe u wilt worden geÏnformeerd over opdrachten en ontvang onmiddellijk meldingen van opdrachten van verschillende opdrachtenverzenders.
 • Automatisch uploaden van alle taxatie-informatie met één enkele "invulfunctie".
 • Volg alle naar u verzonden opdrachten in realtime op en bekijk opdrachtenvolumes per verzender.
 • Werk online samen met de opdrachtenverzender, inclusief de  notities en actie-items die het in elektronische claimbestand automatisch worden geupdated.
 • Bekijk gedetailleerde kaarten van schadelocaties in het elektronische bestand en integreer ze met navigatiesoftware voor deur-tot-deur instructies.
 • Verzend met slechts één klik elektronische tevredenheidsenquêtes naar uw klanten.
 • Verzend uw eigen opdrachten of stuur opdrachten  door naar andere Xactimategebruikers.