Login

XactAnalysis

XactAnalysis Kwaliteitsbeoordeling

XactAnalysis Kwaliteitsbeoordeling is een optionele online module die kan worden toegevoegd aan XactAnalysis door bedrijven die een topprogramma voor kwaliteitsborging wensen.

Met XactAnalysis Kwaliteitsbeoordeling kunnen herinspectieteams aan de slag zonder de standaardclaims en workflow voor inspectie te onderbreken.

XactAnalysis Kwaliteitsbeoordeling is specifiek ontworpen voor workflows voor herinspectie en werkt in real time. Het kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften en de gegevens kunnen afzonderlijk van andere claimbeheerprogramma's worden gebruikt.

Met XactAnalysis Kwaliteitsbeoordeling kunt u automatisch herinspecties toewijzen, bevindingen documenteren, de voortgang traceren, aanbevolen acties opvolgen en rapporteren over ontdekte trends.