Login

XactAnalysis

Wat is het XactAnalysis Netwerk?

Het XactAnalysis-netwerk is het beveiligde elektronische extranet van Xactware, waarmee alle spelers in de sector in real time ramingsgegevens kunnen verzenden, ontvangen en beheren.

Wat is een extranet? Het is een extern netwerk waartoe u op beveiligde wijze en van afstand toegang hebt en dat ervoor zorgt dat alle Xactimate-gebruikers belangrijke ramingsgegevens kunnen uitwisselen. Elke Xactimate-installatie biedt de mogelijkheid verbinding te maken met het XactAnalysis-netwerk via een normale internetverbinding. De gebruikers hoeven alleen maar een uniek XactNet-adres te registreren de eerste keer dat ze verbinding maken.

Een extranet is veel veiliger dan standaard e-mail of gewone webpagina's omdat informatie beter kan worden versleuteld om alle partijen te beschermen. XactAnalysis gebruikt de meest recente en geavanceerde versleuteling die beschikbaar is.

Wat kan XactAnalysis voor u doen?

Of u nu een opdrachtverzender of een opdrachtontvanger bent, de hulpmiddelen van XactAnalysis zullen u helpen doeltreffender te communiceren, de kwaliteitscontrole te verbeteren en uw bestanden sneller dan ooit af te sluiten.

Opdrachtverzenders

 • Meerdere programma's volgen, allemaal onder dezelfde paraplu, zoals dagelijks werk voor het personeel, mitigatie- en catastrofeprogramma's.
 • Automatisch structurele of inhoudelijke opdrachten verdelen, en zelfs een volledige groep "gebatchte" opdrachten naar derden versturen voor hun beheer.
 • Opdrachten volgen op elk moment en de details van alle voltooide opdrachten bekijken, met inbegrip van schetsen, foto's, regelitems, documenten, klantenexemplaren, enz.
 • De ingebouwde audits gebruiken om vaak voorkomende scopingfouten op te sporen en trainingskwesties vast te stellen.
 • Grafische managementrapporten over constant bijgewerkte gegevens opvragen voor elk onderdeel van uw netwerk en regio's en zelfs taxateurs vergelijken.
 • Uw programma's voor kwaliteitsborging en herinspectie beheren met speciale hulpmiddelen.
 • Regels instellen die u onmiddellijk waarschuwen wanneer claimgebeurtenissen plaatsvinden of door u gedefinieerde metingen een bepaalde waarde bereiken.

Opdrachtontvangers

 • Instellen hoe u wilt worden geïnformeerd over opdrachten en onmiddellijk meldingen wilt ontvangen voor opdrachten van verschillende opdrachtverzenders.
 • Automatisch uploaden van alle ramingsinformatie met een enkele functie "Voltooien".
 • Alle naar u verzonden opdrachten in real time volgen en opdrachtvolumes per verzender opvragen.
 • Online samenwerken met de opdrachtverzender, met inbegrip van aantekeningen en actie-artikels die het elektronische claimbestand automatisch bijwerken.
 • Gedetailleerde kaarten opvragen van schadelocaties in het elektronische bestand en die integreren met navigatiesoftware voor gedetailleerde routebeschrijvingen.
 • Met slechts één klik elektronische tevredenheidsenquêtes naar uw klanten sturen.
 • Uw eigen opdrachten verzenden of doorsturen naar andere Xactimate-gebruikers.