Login

Copyright en disclaimer

 • Copyright

  Xactware houdt de inhoud van deze website up to date als een service voor de klanten. De op deze website vermelde informatie en documenten worden ter beschikking gesteld "onder voorbehoud" zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. De inhoud van deze website wordt beschermd door de Amerikaanse wetten met betrekking tot het auteursrecht en door de betreffende internationale wetten en verdragen. Het gebruik van de documenten (bijvoorbeeld white papers, persartikelen en FAQs) op deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • Xactware Solutions, Inc. copyrightnota staat vermeld op alle kopieën van dergelijke documenten
  • Het gebruik van dergelijke documenten is uitsluitend toegestaan ter informatie, voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik
  • Dergelijke documenten mogen niet gekopieerd worden noch op enig computernetwerk worden verzonden noch in de media worden verspreid.
  • Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan deze documenten.

  Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden door de wet en kan resulteren in strenge burgerlijke en strafrechtelijke straffen. Inbreuken hierop worden in de hoogste mogelijke mate vervolgd.

  De hoger gespecificeerde documenten hebben geen betrekking op het ontwerp of de lay-out van de website van Xactware. Elementen van de website van Xactware worden beschermd door gedragscode en andere wetten en mogen niet in hun geheel of ten dele gekopieerd of geïmiteerd worden. Logo's, grafische elementen, geluid of afbeeldingen van de website van Xactware mogen niet gekopieerd of hergebruikt worden zonder uitdrukkelijke toelating van Xactware.

 • Handelsmerken en octrooien

  Xactware, Xactimate, XactNet, XactAnalysis, XactContents, XactInfo, XactRemodel, Sketch en andere Xactware-producten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn ofwel handelsmerken ofwel geregistreerde handelsmerken van Xactware Solutions, Inc. 360Value is een geregistreerd handelsmerk van Insurance Services Office, Inc. Andere hierin vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Xactware-producten worden beschermd door de Amerikaanse octrooinummers 6,810,383; 6,826,539; 6,829,584; 6,816,819; 6,037,945; terwijl andere octrooien in behandeling zijn.

  Het gebruik van Xactware-handelsmerken vereist de uitdrukkelijke toelating van Xactware. Stuur hiervoor uw aanvraag via e-mail naar compliance@xactware.com.

  Een passende verwijzing is vereist bij het gebruik van Xactware-handelsmerken, inclusief de markering er van met het passend handelsmerksymbool (® of TM) en met vermelding van 'eigendom van Xactware’. De eerste en meest nadrukkelijke verwijzing dient de volledige productnaam en het passend handelsmerksymbool te bevatten.

  Bepaald gebruik van Xactware-handelsmerken is onder geen enkele voorwaarde toegelaten:

  In domeinnamen:

  Xactware laat aan derden het gebruik niet toe van "Xactware," "Xactimate," "XactAnalysis" of enig ander Xactware-product of servicenaam in een internetdomeinnaam.

  In bedrijfsnamen, productnamen of namen van services:

  U mag geen enkel Xactware-handelsmerk of gedeelte van een handelsmerk in uw bedrijfsnaam of uw producten of services insluiten of integreren. U mag, bijvoorbeeld, "Xactimate," "XactAnalysis," of enige mogelijke verwarrende variatie in de naam van uw product, bedrijfsnaam of service niet insluiten.

 • Software beschikbaar op deze website

  Software beschikbaar voor download van deze website valt onder het copyright van Xactware Solutions, Inc. Het gebruik van de software wordt geregeld door de voorwaarden van de licentieovereenkomst, die met de software wordt geleverd of ingesloten is. De eindgebruiker mag geen software vergezeld van een licentieovereenkomst installeren, tenzij hij of zij instemt met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

  De software wordt enkel voor gebruik door eindgebruikers ter download beschikbaar gesteld in overeenstemming met de licentieovereenkomst. Iedere reproductie of distributie van de software niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst, is uitdrukkelijk wettelijk verboden en kan leiden tot strenge burgerlijke en criminele straffen. Inbreuken hierop zullen in de hoogst mogelijke mate worden vervolgd.

  Onder voorbehoud van alle hierin niet uitdrukkelijk toegelaten rechten.

 • Ons adres

  Xactware Solutions, Inc.
  1100 West Traverse Parkway
  Lehi, UT 84043
  USA

  www.xactware.com

 • Raadpleeg onze verklaring met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer