Login

XactAnalysis SP

Functies van XactAnalysis SP

U zou nooit met de auto rijden zonder een dashboard en u hoeft uw opdrachten ook niet zonder een dasboard te beheren. Dankzij XactAnalysis SP beschikt u onmiddellijk over dashboards die tonen wat uw bedrijfsactiviteiten "aanstuurt".

Activiteitenrapporten

  • Samenvatting van de opdrachtactiviteit, leeftijd en correcties op ramingen.
  • Gemiddelde responstijden voor uw bedrijf.
  • Beoordeling van opdrachten online, met inbegrip van kenmerken als scopedetails, foto's, en schetsen (2- of 3-dimensionaal)

Beveilig uw gegevens

Voor de meeste serviceproviders is het verlies van belangrijke elektronische opdrachtbestanden en werkproducten een ramp. Met XactAnalysis SP weten aannemers en serviceproviders dat ze erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn. De geüploade opdrachten worden op de beveiligde servers van Xactware opgeslagen en dienen als back-up voor het geval uw systeem het laat afweten of gegevens verloren raken.

Hulpmiddel voor auditen van ramingen

XactAnalysis SP helpt potentiële scopingfouten in ramingen te identificeren op basis van een reeks regels die ontworpen zijn om overlapping in ramingen en andere vaak voorkomende ramingsproblemen te vermijden. Via dit auditproces kunt u auditproblemen corrigeren voordat de raming wordt afgerond en verzonden.

Alle gebruikers van Xactimate hebben dezelfde auditmogelijkheid.

Berekening van arbeidstarieven voor de detailhandel

Het arbeidstarief voor de detailhandel is het belangrijkste aspect van de berekening van prijzen die u voor uw diensten in rekening brengt. Met de rekenmachine voor het arbeidstarief voor de detailhandel kunt u uw eigen arbeidstarief berekenen of prijsfeedback voor uw gebied geven.

Factureringsrapport in XactAnalysis

Factureringsgegevens in XactAnalysis opvragen voor elke maand en uw records up-to-date houden.

XactAnalysis SP is inbegrepen in de opdrachtkosten en brengt dus geen extra kosten met zich mee.