Login

Xactware online privacybeleid

Ingangsdatum: 8 januari 2021

Xactware Solutions, Inc. (“Xactware” of “wij”) respecteert uw bezorgdheid over privacy. Deze privacyverklaring (de “verklaring”) is van toepassing op persoonlijke gegevens die wij verzamelen op Xactware.com (de “site”) en in onze iOS-, Android-, en Windows-apps (de “apps”). De verklaring beschrijft de soorten persoonlijke gegevens die wij verkrijgen, hoe wij de persoonlijk gegevens gebruiken en met wie wij ze delen. Wij beschrijven ook de rechten die u hebt en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Op bezoekers aan de site en app-gebruikers zijn belangrijke beperkingen van toepassing. Lees onze Verklaring inzake auteursrechten en disclaimer die op uw bezoek aan deze site op het World Wide Web en op uw gebruik van onze apps van toepassing zijn.

1. Hoe wij informatie over u verkrijgen

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u ons verstrekt via de site en apps, waaronder, doch niet beperkt tot uw voornaam en achternaam, huisadres, e-mailadres, foto's of telefoonnummer, zoals wanneer u:

 • een formulier invult op de site of informatie invult in de apps;
 • zich aanmeldt om direct marketingberichten te ontvangen op de site;
 • zich aanmeldt voor een dienst die wij aanbieden op de site en u uw persoonsgegevens verstrekt in verband met die dienst;
 • een evenement bijwoont dat wij [of een dochteronderneming van Verisk] hebben georganiseerd; of
 • met ons communiceert (bijvoorbeeld op een social media platform of door ons een e-mail te sturen).

Wanneer u onze sites bezoekt, kunnen wij ook bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen, gebruikmakend van technologieën zoals cookies, niet op cookies gebaseerde tokens, webserverlogs, trackingpixels en webbakens. Cookies zijn bestanden die websites verzenden naar uw computer of ander met Internet verbonden apparaat om uw browser te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Uw browser kan het u vertellen wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kunt beperken of uitschakelen. Let wel op dat het zo kan zijn dat u zonder cookies niet alle functies van onze site kunt gebruiken en geen producten kunt kopen die gebruikmaken van een “winkelwagentje.” U kunt elk product telefonisch bestellen door te bellen met de klantenservice op 0044 20-7680-4970. Niet op cookies gebaseerde tokens zijn gecodeerde, op URL gebaseerde identificatoren die de doorklikactiviteit vanuit e-mails of tijdgevoelige wachtwoordresettoetsen traceren en werken in scenario's waarin cookies zijn uitgeschakeld of een sessie niet is gestart.

Indien wettelijk toegestaan, kunnen wij persoonlijke gegevens over u verwerven van derden. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn die gedeeld worden tussen dochterondernemingen van Verisk, openbare profielinformatie (zoals uw voorkeuren en interesses) op social media sites van derden (zoals Facebook en Twitter), en marketinglijsten die zijn verkregen van externe marketingbureaus.

Ook kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen in andere contexten waarvan wij u op dat moment op de hoogte zullen stellen.

2. Gegevens die wij verkrijgen

Informatie die u aan ons verstrekt

Persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt, blijken uit de context waarin u deze verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Als u een formulier invult op onze site of informatie invoert in velden in onze apps, verstrekt u veelal uw naam, contactgegevens en eventuele andere informatie waarom in het formulier of in de velden verzocht wordt, zoals de reden van uw vraag of uw productvoorkeuren.
 • Als u zich aanmeldt om per e-mail marketingberichten van ons te ontvangen, verstrekt u veelal uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens en uw productvoorkeuren.
 • Als u zich aanmeldt voor een dienst op onze site, verstrekt u veelal uw naam en contactgegevens en eventuele andere informatie die benodigd is om toegang te krijgen tot de dienst.

Elk formulier op onze site en elk veld in onze apps varieert wat betreft benodigde en verzamelde informatie. In de meeste gevallen duidt een asterisk (*) de verplichte informatie op een formulier aan. U kunt ervoor kiezen aanvullende informatie te verstrekken in de velden waarvan het invullen niet verplicht is.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Onze webservers en apps kunnen gegevens opslaan, zoals uw type besturingssysteem, type browser of apparaat, domeinnaam en andere systeeminstellingen, evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. De webserverlogs kunnen ook informatie opslaan, zoals het adres van de webpagina die u naar onze site heeft verwezen en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met Internet. Zij kunnen ook informatie opslaan over uw interactie met de sites, zoals welke pagina's u bezoekt. Onze apps loggen ook welke knoppen worden ingetoetst of welke schermen gebruikers bezoeken. Om te regelen welke webservers geautomatiseerde gegevensverzameling toepassen, kunnen wij tags genaamd “webbakens” plaatsen — kleine bestanden die webpagina's koppelen aan bepaalde webservers en hun cookies. We kunnen ook informatie verzamelen van uw browser, zoals uw browsegeschiedenis, en deze gebruiken samen met gegevens die zijn verzameld van formulieren en e-mails om ons inzicht in uw behoeften te verschaffen en hierop te kunnen inspelen.

"Do Not Track"-signalen

In uw browserinstellingen kunt u wellicht een “Do Not Track”-signaal verzenden naar websites en online diensten die u bezoekt. Zoals vele andere websites en online diensten, verwerken wij momenteel geen of reageren wij niet op “Do Not Track”-signalen van uw browser of andere mechanismen die een keuze mogelijk maken. Zowel wij als anderen (zoals onze dienstverleners) kunnen persoonlijke gegevens over de online activiteiten van onze bezoekers door de tijd heen en over bezoeken aan websites van derden verzamelen.

Sociale mediawidgets

De site bevat sociale mediafuncties, zoals de Blog-, Twitter-, LinkedIn-, en Facebook-widgets. Deze widgets kunnen informatie verzamelen over welke pagina's u op de site bezoekt en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding met Internet te maken. De widgets kunnen ook een cookie instellen om ervoor te zorgen dat de functies goed werken.

Sociale mediafuncties en widgets worden mogelijk gemaakt door derden of door de site zelf. Op uw interacties met de sociale mediafuncties en widgets die zich op de site bevinden zijn de privacyverklaringen van de bedrijven die ze verstrekken van toepassing. Indien u de sociale mediafuncties of widgets op onze site gebruikt, adviseren wij u de privacyverklaringen van de bedrijven die deze functies en diensten aanbieden door te nemen.

LinkedIn-leden

Indien u lid bent van LinkedIn en u onze site bezoekt vanaf LinkedIn, dan kan onze site tracking pixels gebruiken, (transparante grafische afbeeldingen die op webpagina's worden geplaatst) die in combinatie met cookies, informatie van uw LinkedIn-profiel verzamelen en van uw toegang tot en interactie met de webpagina's waarop de pixels staan. Xactware werkt samen met LinkedIn om gesponsorde updates en advertenties te leveren aan uw LinkedIn-nieuwsfeed. Als u een formulier op onze site invult, ontvangt u gesponsorde InMails in uw LinkedIn-emailaccount op basis van uw bezoeken aan de site en waargenomen interesses. Om u af te melden voor gesponsorde InMail, gaat u in uw LinkedIn-account naar Instellingen en privacy en kiest u het tabblad "Communicatie" en vervolgens "Berichten van leden en partners", waar u gesponsorde InMails kunt uitschakelen.

Informatie die wij verkrijgen van derden

Informatie die wij verkrijgen van derden bestaat over het algemeen uit openbaar beschikbare profielinformatie (zoals uw voorkeuren en interesses), bijvoorbeeld van openbare posts in sociale media.

3. Hoe wij de door ons verkregen informatie gebruiken

Informatie die u aan ons verstrekt

Wij kunnen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt gebruiken om te reageren op uw vraag, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen over uw aanvraag, een vraag te stellen, aankondigingen te doen over producten en toekomstige evenementen, onderzoeken uit te voeren, uw sollicitatie in behandeling te nemen, en om andere redenen die betrekking hebben op het aanbieden en verbeteren van onze diensten. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens voor deze doeleinden, omdat wij een rechtmatig zakelijk belang hebben bij het verlenen van deze diensten aan onze klanten en andere geïnteresseerden, welk belang niet ondergeschikt is aan uw belang, rechten en vrijheid om persoonlijke gegevens over u te beschermen.

Gegevens die verzameld worden via onze apps kunnen worden gebruikt om crashrapporten vast te leggen, hoe gebruikers door de apps navigeren, en andere informatie die kan helpen bij het opsporen van fouten die gebruikers tegenkomen. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om hun GPS-coördinaten te verstrekken of om hun locatie op een kaart te laten verschijnen of om Google Street View te zien. Deze locatiediensten worden rechtstreeks verzonden naar Google of Apple.

Naast de hierboven genoemde gebruikswijzen kunnen wij de persoonlijke gegevens die u verstrekt op onze site of apps ook gebruiken om:

 • onze bedrijfsvoering te evalueren en te verbeteren;
 • nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • marktonderzoek uit te voeren;
 • reclame te maken voor onze producten en diensten en deze te vermarkten;
 • de doeltreffendheid van onze reclames en marketing vast te stellen;
 • onze producten, diensten en websites te analyseren;
 • de site te beheren of onze apps te ontwikkelen.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, omdat wij een rechtmatig belang hebben bij het exploiteren en verbeteren van ons bedrijf, welk belang niet ondergeschikt is aan uw belang, rechten en vrijheid om persoonlijke gegevens over u te beschermen.

Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om ons te beschermen tegen fraude, claims en andere aansprakelijkheden en om deze te voorkomen en om toepasselijke wettelijke vereisten, branchenormen en onze beleidsregels en voorwaarden na te leven of de naleving hiervan af te dwingen. Wij gebruiken persoonlijke gegevens voor deze doeleinden wanneer het nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen, uit te oefenen of te verdedigen, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Wij gebruiken persoonlijke gegevens die wij automatisch verzamelen via cookies, niet op cookies gebaseerde tokens, webbakens en andere geautomatiseerde middelen voor doeleinden zoals het personaliseren en verbeteren van de bezoeken van onze klanten aan de site, het vergemakkelijken van het gebruik van de site, het verzamelen van statistische gegevens over uw bezoeken aan de site, en om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers door de site navigeren. Onze apps loggen ook welke knoppen worden ingetoetst of welke schermen gebruikers bezoeken. We gebruiken de informatie ook om te helpen bij het stellen van diagnoses in geval van technische problemen en serviceproblemen, om de site te beheren en bezoekers van de site te identificeren. We gebruiken clickstreamgegevens om te bepalen hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op webpagina's van de site, hoe bezoekers navigeren binnen de site en hoe we de site kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, omdat wij een rechtmatig belang hebben bij het exploiteren en verbeteren van onze site en bij de ontwikkeling en verbetering van onze apps, welk belang niet ondergeschikt is aan uw belangen, rechten en vrijheid om persoonlijke gegevens over u te beschermen.

Op onze site maken wij tevens gebruik van webanalysediensten van derden, zoals die van Eloqua en Google Analytics. De dienstverleners die deze diensten verlenen kunnen gebruikmaken van cookies en webbakens om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die verzameld wordt door de cookies en webbakens (waaronder uw IP-adres) wordt beschikbaar besteld aan deze dienstverleners, die de informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren.

Bezoek om te lezen hoe u het verzamelen van gegevens door Google Analytics kunt weigeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezoek om te lezen hoe u het verzamelen van gegevens door Eloqua web analytics kunt weigeren: https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/.

Lees om meer te weten te komen over de cookies die Xactware op deze site gebruikt, en om uw cookie-instellingen op deze site te beheren ons Cookiebeleid.

Andere manieren waarop gegevens worden gebruikt

Naast de hierboven beschreven gebruikswijzen, kunnen wij persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen voor andere doeleinden gebruiken. Wanneer dat het geval is, verstrekken wij u een aanvullende privacyverklaring waarin de doeleinden worden beschreven waarvoor wij de persoonlijke gegevens gebruiken en onze rechtsgrond hiervoor.

4. Gegevens die wij delen

Wij verkopen persoonlijke gegevens die wij verzamelen op onze site niet, en maken deze niet openbaar, behalve zoals hier wordt beschreven. Wij kunnen persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen op de site of via onze apps delen met:

 • Andere Xactware-ondernemingen
 • Andere bedrijven in de Verisk-groep; en
 • Dienstverleners die diensten namens ons uitvoeren.

Details van de andere bedrijven in de Verisk-groep, inclusief de landen waarin zij zich bevinden, vindt u hier.

Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met dienstverleners die diensten namens ons uitvoeren, zoals betalingsdienstaanbieders, analyseaanbieders, hostingproviders en adviseurs. Alle dienstverleners zijn juridisch bindende overeenkomsten aangegaan waarvoor zij persoonlijke gegevens moeten gebruiken of openbaren voor zover dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken (a) als wij dit wettelijk of als gevolg van een juridisch proces (zoals een rechterlijke beslissing of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie) verplicht zijn of zijn toegestaan te doen, (b) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk letsel of financiële schade te voorkomen, (c) in verband met een onderzoek naar vermeende of werkelijke frauduleuze of illegale activiteiten, en (c) in het geval dat wij ons bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement).

5. Gegevensoverdracht

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft aangekondigd dat het door zal gaan met het Privacy Shield-programma, inclusief het verwerken van indieningen voor zelfcertificering en hercertificering bij de Privacy Shield Frameworks en het onderhouden van het Privacy Shield.

Xactware zal blijven deelnemen aan het Shield Framework en hoewel het Privacy Shield Framework niet langer beschouwd wordt als een geldig mechanisme voor gegevensoverdracht, blijft Xactware voldoen aan de relevante principes van het Privacy Shield Framework.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij over u verkrijgen overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de persoonlijke gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan zijn dat die landen niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming hebben als het land waarin u de persoonlijke gegevens aanvankelijk hebt verstrekt. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers in andere landen (zoals de Verenigde Staten), zullen wij die persoonlijke gegevens beschermen zoals beschreven in deze verklaring.

Indien u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, leven wij de toepasselijke wettelijke voorschriften na voor de adequate bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens aan ontvangers in landen buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk, en Zwitserland. In al dergelijke gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen overdragen indien:

U kunt een kopie van de beschermingsmaatregelen aanvragen die wij genomen hebben met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de onderstaande paragraaf Hoe u contact met ons kunt opnemen.

6. Hoe lang wij informatie bewaren

De tijdsperiode dat wij persoonlijke gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor we ze hebben verzameld. In alle gevallen bewaren wij ze zo lang als nodig is om de doelen waarvoor we ze hebben verzameld te vervullen. We zullen de persoonlijke gegevens daarna wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren of indien wij ze moeten behouden om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld om belastingtechnische en administratieve redenen).

Afhankelijk van eventuele toepasselijke wettelijke eisen, bewaren wij persoonlijke gegevens gewoonlijk als volgt:

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via onze site en onze apps: wij bewaren deze persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te reageren op uw aanvraag en gedurende een korte periode daarna voor het geval u ons vervolgvragen stuurt.
 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt om direct marketingberichten te ontvangen: wij bewaren de meeste van deze persoonlijke gegevens gedurende onze relatie met u totdat u zich afmeldt of totdat we lange tijd geen contact met u hebben gehad.
 • Persoonlijke gegevens verzameld voor analysedoeleinden: we bewaren deze persoonlijke gegevens gedurende een korte periode die wij nodig hebben om de analyses uit te voeren.
 • Websitelogs: wij bewaren auditlogs van onze site, die uw persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zo lang als nodig is om het doel te verwezenlijken waarvoor de gegevens zijn verzameld. 
 • Applogs: wij bewaren applogs zoals overeengekomen in onze service level agreements met cliënten. 

7. Uw rechten en opties

Indien u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte (EER) het Verenigd Koninkrijk, of Zwitserland, kunt u de volgende rechten hebben met betrekking tot persoonlijke gegevens die wij over u bewaren:

 • het recht om bevestiging te vragen of wij persoonlijke gegevens met betrekking tot u verwerken, en zo ja, om een kopie van die persoonlijke gegevens op te vragen;
 • het recht om te verzoeken of wij uw persoonlijke gegevens rectificeren of updaten indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn;
 • het recht om te verzoeken of wij uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen wissen, zoals wanneer wij persoonlijke gegevens hebben verzameld op basis van uw toestemming en u deze toestemming intrekt;
 • het recht om te verzoeken dat wij het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken in bepaalde gevallen, zoals terwijl wij een ander verzoek dat u hebt ingediend in overweging nemen — bijvoorbeeld een verzoek om uw persoonlijke gegevens te updaten;
 • indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken, het recht om uw toestemming in te trekken; en
 • het recht om te verzoeken dat wij u in bepaalde gevallen een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken op een gestructureerde, algemeen gebruikte, in een door machines leesbare vorm.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail of zoals beschreven in de paragraaf “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen.

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de  toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land.  U vindt de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land hier.

8. Updates van onze online privacyverklaring

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd updaten zonder dit aan u te melden ter afspiegeling van wijzigingen in onze praktijken of toepasselijke wetgeving op het gebied van persoonlijke gegevens. Wij zullen de geüpdatete versie online plaatsen en bovenaan de verklaring aanduiden wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden.

9. Hoe u contact met ons kunt opnemen bij vragen over privacy

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring of over een kwestie die betrekking heeft op hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken, of als u wilt dat wij uw gegevens of voorkeuren updaten, neem dan contact met ons op:

Gelieve uw naam te vermelden en de naam van het bedrijf waarop uw vraag betrekking heeft. 

via e-mail op privacy@verisk.com

schriftelijk:

Verisk Analytics
T.a.v.: Privacy Inquiries
2nd Floor, Linea House
Harvest Crescent
Fleet
Hampshire
GU51 2UZ

Onze vertegenwoordiger in de EU

Als u zich in de Europese Unie ("EU") bevindt en vragen of opmerkingen hebt over deze Verklaring, over kwesties met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of als u wenst dat wij uw voorkeuren bijwerken, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger in de EU.
Vermeld uw naam en de naam van de bedrijfseenheid (Xactware) waarop uw aanvraag betrekking heeft.
Per e-mail op:
privacy@verisk.com

Per post naar:
Verisk – Insurance Solutions
Level 1, Unit 1A
3 Custom House Plaza
Harbour Master Place
I.F.S.C
Dublin 1 Ierland

Onze vertegenwoordiger in het VK

Als u zich in het Verenigd Koninkrijk ("VK") bevindt en vragen of opmerkingen hebt over deze Verklaring, over kwesties met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of als u wenst dat wij uw voorkeuren bijwerken, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger in het VK.
Vermeld uw naam en de naam van de bedrijfseenheid (Xactware) waarop uw aanvraag betrekking heeft.
Per e-mail op:
privacy@verisk.com

Per post naar:
Verisk Limited
T.a.v.: Privacy Inquiries
2nd Floor, Linea House
Harvest Crescent
Fleet