Xactware online privacybeleid

Ingangsdatum: 3 maart 2017

Xactware Solutions, Inc. (“Xactware”) respecteert uw bezorgdheid over privacy. Dit Online privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen op www.xactware.com (de “site”). Het online privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verkrijgen, hoe we deze gegevens gebruiken, met wie wij ze delen en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop wij deze gegevens gebruiken. Wij beschrijven ook de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Klik op een van de onderstaande koppelingen om naar de desbetreffende paragraaf te gaan:

Gegevens die wij verkrijgen en hoe wij deze gebruiken

U kunt ervoor kiezen persoonsgegevens te verstrekken via de site, waaronder, doch niet beperkt tot uw voornaam en achternaam, huisadres, e-mailadres of telefoonnummer. Hier volgen manieren waarop u deze gegevens kunt verstrekken en de soorten gegevens die u kunt verstrekken. Wij beschrijven tevens hoe wij de informatie kunnen gebruiken die u ons verstrekt..

Gegevens die wij verkrijgen

U kunt contact met ons opnemen door gegevens in te vullen op formulieren of door een e-mail te versturen. Elk formulier varieert wat betreft de gegevens die benodigd zijn en die worden verzameld. U kunt ervoor kiezen aanvullende informatie te verstrekken in de velden waarvan het invullen niet verplicht is. U kunt een formulier invullen of ons een e-mail sturen voor het kopen van een product of training, registreren voor een congres, een verzoek indienen, reageren op een e-mail, een vraag stellen, een blogpost indienen, een webcast bekijken, een Xactware-id maken, registreren voor 24/7 Online Support, abonneren op de nieuwsbrief van Xactware, een online vergadering bijwonen of een opmerking plaatsen. Wij kunnen de verstrekte gegevens gebruiken om uw order te verwerken, het bijwonen van een congres, webcast of training door u mogelijk te maken, te reageren op uw vraag, uw opmerking(en) te plaatsen, contact met u op te nemen over uw aanvraag, u een vraag te stellen, u meldingen te sturen over producten en toekomstige gebeurtenissen, enquêtes te houden en contact met u op te nemen om andere redenen die betrekking hebben op het aanbieden en verbeteren van onze diensten.

Wij kunnen bezoekers van onze site diverse mogelijkheden bieden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Om die mogelijkheden te kunnen bieden, vragen wij u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. .

Andere manieren waarop gegevens worden gebruikt

Naast de hierboven genoemde gebruiksmethoden kunnen wij de persoonsgegevens die u verstrekt op onze site tevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering en om ons bedrijf te evalueren en te verbeteren. Specifieke gebruiksmethoden omvatten de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze berichten; het uitvoeren van marktonderzoek; het vermarkten en adverteren van onze producten en die van onze dochterbedrijven; het bepalen en beheren van de doeltreffendheid van onze advertenties en marketing; het analyseren van onze producten, diensten en websites en het beheren van onze websites. Wij kunnen de gegevens ook gebruiken om ons te beschermen tegen fraude, claims en andere aansprakelijkheden en om deze te voorkomen en om toepasselijke wettelijke vereisten, branchenormen en onze beleidsregels en voorwaarden na te leven of de naleving hiervan af te dwingen. Daarnaast kunnen wij de gegevens die wij via deze site verkrijgen gebruiken op andere manieren die wij specifiek melden ten tijde van het verzamelen van de gegevens.

Geautomatiseerde gegevensverzameling

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen wij bepaalde gegevens op geautomatiseerde wijze verzamelen, gebruikmakend van technologieën zoals cookies, webserverlogs, en webbakens. Cookies zijn bestanden die websites verzenden naar uw computer of ander met Internet verbonden apparaat om uw browser te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Uw browser kan het u vertellen wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kunt beperken of uitschakelen. Let wel op dat het zo kan zijn dat u zonder cookies niet alle functies van onze Site kunt gebruiken en geen producten kunt kopen die gebruikmaken van een “winkelwagentje.” U kunt elk product telefonisch bestellen door te bellen met de klantenservice van Xactware op +1- 800-424-9228 of de vertegenwoordiger in uw regio. (+31 6 51 13 94 75)

Onze webservers kunnen gegevens opslaan, zoals uw crashrapporten, type besturingssysteem, type browser, domeinnaam en andere systeeminstellingen, evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. De webserverlogs kunnen ook informatie opslaan zoals het adres van de webpagina die u naar onze site heeft verwezen en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met Internet. Zij kunnen ook informatie opslaan over uw interactie met deze site, zoals welke pagina's u bezoekt, welke appschermen u heeft bezocht, bezoekerstrends en sessielengte. Om te regelen welke webservers geautomatiseerde gegevensverzameling toepassen, kunnen wij tags genaamd “webbakens” plaatsen — kleine bestanden die webpagina's koppelen aan bepaalde webservers en hun cookies. We kunnen ook informatie verzamelen van uw browser, zoals uw browsegeschiedenis.

Op onze site maken wij gebruik van webanalysediensten van derden, zoals die van Adobe en Google Analytics. De dienstverleners die deze diensten verlenen kunnen gebruik maken van cookies en webbakens om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die verzameld wordt door de cookies en webbakens (waaronder uw IP-adres) wordt bekend gemaakt aan deze dienstverleners. Zij gebruiken de informatie om het gebruik van de site te evalueren. Bezoek om te lezen hoe u het verzamelen van gegevens door Google Analytics kunt weigeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bezoek om te lezen hoe u het verzamelen van gegevens door Adobe Analytics kunt weigeren: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

We gebruiken informatie die online verzameld wordt via cookies, webbakens en andere geautomatiseerde methoden voor doeleinden zoals; het aanpassen van de bezoeken van onze bezoekers aan de site, om te weten te komen hoe onze gebruikers onze apps gebruiken, welke van onze producten onze klanten het meest interesseren, welke pagina's onze bezoekers aantrekkelijk vinden en te begrijpen hoe onze bezoekers op de site navigeren. We gebruiken de informatie ook om te helpen bij het stellen van diagnoses in geval van technische problemen en serviceproblemen, om de site te beheren, bezoekers van de site te identificeren en demografische gegevens te verzamelen over onze bezoekers. We gebruiken clickstreamgegevens om te bepalen hoeveel tijd bezoekers doorbrengen op webpagina's van de site, hoe bezoekers navigeren binnen de site en hoe we de site kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.

"Do Not Track"-signalen

In uw browserinstellingen kunt u wellicht een “Do Not Track”-signaal verzenden naar websites en online diensten die u bezoekt. Zoals vele andere websites en online diensten, verwerken wij momenteel geen of reageren wij niet op “Do Not Track”-signalen van uw browser of andere mechanismen die een keuze mogelijk maken. Hoewel wij geen “Do Not Track”-signalen verwerken, of hierop niet reageren, staan wij het derden niet toe uw persoonsgegevens te verzamelen in de loop der tijd of via websites of online diensten van derden.

Gegevens die wij delen

Wij verkopen persoonsgegevens die wij verzamelen op onze site niet en maken deze niet openbaar, behalve zoals hier wordt beschreven. Wij kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen op deze site delen met dochterbedrijven en dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Wij autoriseren deze dienstverleners niet de gegevens te gebruiken of te publiceren, behalve voor zover nodig is om namens ons diensten uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen persoonsgegevens die wij verzamelen op deze site delen met onze dochterbedrijven en met andere bedrijven met een goede naam, die de gegevens kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken (i) als wij dit wettelijk of als gevolg van een juridisch proces (zoals een rechterlijke beslissing of dagvaarding) verplicht zijn te doen, (ii) aan rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsbeambten, (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk letsel of financiële schade te voorkomen, of (iv) in verband met een onderzoek naar vermeende of werkelijke frauduleuze of illegale activiteiten. Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen in het geval dat wij ons bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement). In geval van verkoop of overdracht zullen wij redelijke inspanningen aanwenden om de verkrijgende partij te instrueren om persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te gebruiken in overeenstemming met ons online privacybeleid.

Uw rechten en opties 

Wij bieden u bepaalde keuzes over hoe wij met u communiceren en over welke gegevens wij van u verkrijgen. Zoals de toepasselijke wetgeving vereist, kunt u de eerder door u aan ons verleende toestemming intrekken. Wij zullen vanaf dat moment uw gewijzigde voorkeuren toepassen. U kunt uw keuze duidelijk maken door contact met ons op te nemen zoals gespecificeerd in de paragraaf “Hoe u contact met ons kunt opnemen” hieronder. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken — kosteloos en op wettelijke gronden — tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u zich bevindt in de Europese Economische Regio (“EER”) of in Zwitserland, kunt u ons opdragen uw persoonsgegevens niet te delen met derden, uitgezonderd (i) met dienstverleners die namens ons diensten verlenen, (ii) in het geval dat wij ons bedrijf of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of faillissement), (iii) indien openbaarmaking verplicht is door een wet of juridisch proces, (iv) met rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsbeambten, of (v) wanneer wij van mening zijn dat openbaar making noodzakelijk of passend is om lichamelijk letsel of financiële schade te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of werkelijke frauduleuze of illegale activiteiten. Indien u zich bevindt in de EER of Zwitserland, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die zijn aangeduid in dit online privacybeleid, tenzij wij rechtsgrond hebben, zoals toestemming, om ze voor andere doeleinden te gebruiken. Waar dat wettelijk verplicht is, dient XACTWARE klanten ten tijde van het verzamelen voorafgaand om toestemming te vragen voor de verwerking van (i) persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en (ii) persoonsgegevens die als gevoelig worden beschouwd volgens de toepasselijke wetgeving.

Afhankelijk van toepasselijke wetgeving kan het zijn dat u het recht hebt om toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die we van u bewaren, onjuistheden in uw persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren en in voorkomende gevallen de gegevens te laten blokkeren of verwijderen. Het recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens kan in sommige gevallen worden beperkt door wettelijke vereisten.

U kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in de paragraaf hieronder “Hoe u contact met ons kunt opnemen” om uw voorkeuren te updaten, ons te vragen uw gegevens uit onze mailinglijsten te verwijderen of andere verzoeken in te dienen.

Gegevensoverdracht

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verkrijgen overdragen aan andere landen dan het land waarin we de gegevens oorspronkelijk hebben verkregen. Het kan zijn dat die landen niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming hebben als het land waarin u de gegevens aanvankelijk hebt verstrekt. Wanneer wij uw gegevens overdragen aan andere landen (zoals de Verenigde Staten), zullen wij die gegevens beschermen zoals beschreven in dit online privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien u zich bevindt in de EER of Zwitserland, leven wij de toepasselijke wettelijke voorschriften na voor de adequate bescherming van de overdracht van persoonsgegevens aan landen buiten de EER of Zwitserland. Daarnaast is Xactware wat betreft de overdracht van persoonsgegevens aan de V.S. gecertificeerd onder het Privacy Shield framework dat is ontwikkeld door het ministerie van Handel van de Verenigde Staten, de Europese Commissie en Zwitserland inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EER of Zwitserland naar de Verenigde Staten. Klik hier om onze Safe Harbor privacyverklaring te bekijken. Hoewel het Privacy Shield framework niet meer wordt beschouwd als een geldig mechanisme voor gegevensoverdracht in de EER, blijft Xactware voldoen aan de relevante Privacy Shield-beginselen.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij behouden administratieve, technische en fysieke beveiligingen om de persoonsgegevens die u verstrekt te beschermen tegen accidentele, onwettige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Koppelingen naar andere websites

Deze site kan koppelingen bevatten naar andere sites. Deze websites kunnen worden geëxploiteerd door andere bedrijven dan Xactware. Gekoppelde websites kunnen hun eigen privacybeleid hebben en wij raden u ten zeerste aan deze door te nemen wanneer u websites via een koppeling bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die wij niet exploiteren, voor het gebruik van deze websites of voor de privacypraktijken van deze websites.

Updates van ons online privacybeleid

Wij kunnen ons online privacybeleid van tijd tot tijd updaten zonder dit aan u te melden ter afspiegeling van wijzigingen in onze praktijken of toepasselijke wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. Wij zullen de geüpdate versie op deze pagina plaatsen en bovenaan de pagina aanduiden wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden. Ook zult u het wordt “geüpdatet” kunnen zien naast de koppeling naar de privacyverklaring op de voorpagina van Xactware.com

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit online privacybeleid of over een kwestie die betrekking heeft op hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken, of als u wilt dat wij uw gegevens of voorkeuren updaten, neem dan contact met ons op via de onderstaande methoden.

    • Schrijf ons via

Xactware
T.a.v. Privacy Shield Coordinator
New London House
6 London Street
London EC3R7LP

Xactware
T.a.v. Privacy Shield Coordinator
1100 West Traverse Parkway
Lehi, UT 84043
USA